Starten på ett liv med opp og nedturer.

Del 1.

Del 2.

Del 3.

Del 4.

Del 5.